Sääntömääräinen vuosikokous ja vertaistuki-ilta

Aika: 26.4.2018 klo 17:30 - 19:30
Paikka: Kuoppakankaantyökeskus, Kuoppakankaankatu11 Varkaus

Käsiteltävät asiat:

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

vahvistetaan päätösvaltaisuus

vahvistetaan edellisen vuoden 2017 toimintakertomus

vahvistetaan edellisen vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus.

 Myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018

 vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

 valitaan johtokunnan puheenjohtaja toimikaudelle 2018  

valitaan johtokunnan jäsenet 3-varsinaista ja 3- varajäsentä toimikaudelle                     

valitaan 2-toiminnantarkastajaa ja varatarkastajat toimikaudelle 2018

   muut asiat

  kokouksen päättäminen